หลักเมือง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “หลักเมือง” ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สร้างพร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวง ตรงข้ามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง เป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนผู้มาเคารพสักการะ

ออกอากาศวันที่ 11 พ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :