ฟาร์มสุขหนองหมากเฒ่า 1

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอนฟาร์มสุขหนองหมากเฒ่า  1” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือโดยให้จัดพื้นที่เพื่อสร้างฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองหมากเฒ่าตามพระราชดำริ บรรเทาความเดือดร้อน ทั้งปัญหาความแห้งแล้ง การขาดที่ดินทำกิน และเพิ่มความรู้ด้านการเกษตรแก่ชาวบ้าน

ออกอากาศวันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :