พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา” เดิมเป็นคฤหาสน์ของพระยาสุนทรารักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ต่อมาใช้เป็นที่พำนัก และว่าราชการของพระยาวิจิตรวรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเปิดเป็นทางการ พ.ศ.2525 จัดแสดงศิลปวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนล่าง แหล่งศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบ้านรวมทั้งศิลปวัตถุอื่นๆ

ออกอากาศวันที่ 18 พ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :