ส่องแสง สาดสี

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ส่องแสง สาดสี” ธรรมชาติก่อกำเนิดแสงมากมาย มนุษย์พัฒนามาใช้ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ตั้งแต่ความแตกต่างของกลางวัน กลางคืน ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ความสดชื่น เยือกเย็น ของบรรยากาศ และความตื่นเต้น เร่าร้อนของอารมณ์

ออกอากาศวันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :