นิทานอาเซียน

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่านวันนี้ เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านก็เข้าสมัย หนังสือ “นิทานอาเซียน” รวมนิทานเรื่องเล่าจากรัฐต่างๆ ของมาเลเซีย ทุกเล่มมีคำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ อาทิ เรื่องข้าวทองคำ จากรัฐสลังงอร์ สอนเรื่องการแบ่งปัน, กำเนิดเมืองมะละกา จากรัฐมะละกา, สมบัติชิ้นสุดท้ายของชายตระหนี่ จากรัฐปีนัง สอนถึงครอบครัวเป็นสิ่งมีค่า ยังมีอีกหลายเล่มที่น่าสนใจ