"พุทธปาฏิหาริย์"

หนังสือน่าอ่าน - "พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง" เล่มนี้จะไขเรื่องราวอัศจรรย์ในพุทธประวัติ ที่ชาวพุทธยังคงมีคำถาม พระพุทธเจ้ามีจริงไหม / ประสูติแล้วเดินได้ 7 ก้าวจริงหรือ / และใช่หรือที่มีพระแม่ธรณีมาเป็นพยาน และยังมีบทวิเคราะห์เกร็ดน่ารู้ต่างๆ อาทิ การแต่งตัวนาคด้วยการสวมเครื่อง

ประดับมีราคา / การบำเพ็ญทุกข์กิริยา การลองผิดลองถูกจนกว่าจะรู้แจ้ง ช่วยให้คิดถึงกรรมเก่าที่เคยบอกทางผิดๆ กับผู้อื่น ยังมีอีกหลายเรื่องเล่าที่มีบทวิเคราะห์อ้างอิงสอดคล้องกับคติธรรม


ออกอากาศวันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 12:52 น.
Tag :