ประโยชน์มหัศจรรย์พริกไทย / มะกรูด

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่านวันนี้ มีมาแนะนำ 2 เล่ม เล่มแรก “ประโยชน์มหัศจรรย์พริกไทย” ที่สุดแห่งสมุนไพรรสเผ็ดร้อน ได้ยินชื่อพริกไทย หลายคนเข้าใจว่า ต้นกำเนิดมาจากประเทศไทย แต่จริงๆ แล้ว พริกไทยเป็นพืชพื้นเมืองในแถบเอเยใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่บริโภคพริกไทยมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลร ในเล่มรวบรวมประวัติของพริกไทยไว้อย่างละเอียด รวมทั้งสรรพคุณ เมนูจานอร่อย ก็มีแนะนำ เล่มที่ 2 “ประโยชน์มหัศจรรย์มะกรูด” ได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติ เพ่อสุขภาพและความงาม บรรเทาอาการสารพัดโรค อาทิ ช่วยบำรุงเลือด แก้วิงเวียนศีรษะ บำรุงผเงางาม ติดที่บ้านไว้ให้ประโยชน์ย่างมหัศจรรย์

ออกอากาศวันที่ 17 พ.ค. 2559 เวลา 12:55 น.