เก๋า เก่า เก็บ นักสะสมของโบราณ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน(บานใหม่)” ตอน “เก๋า เก่า เก็บ นักสะสมของโบราณ” การสะสมคือการบริโภคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นและแพร่หลายหลังจากอาณาจักรกรีกรวมเป็นปึกแผ่น โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี 336 ก่อนคริสตกาล อันเนื่องมาจากการเข้ามาของสินค้าฟุ่มเฟือยจากตะวันออก โดยเฉพาะจากเปอร์เซีย ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน ประติมากรรม อัญมณี เครื่องปั้นดินเผาและพรม

ออกอากาศวันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :