รัตนโกสินทร์ศักราช

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “รัตนโกสินทร์ศักราช” พุทธศักราช ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ศักราชที่ ๑ ของการเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชนชาติไทย กรุงเทพฯ เริ่มต้นจากการสืบเนื่องแบบแผนจากอยุธยา กระทั่งบูรณาการวัฒนธรรมหลากหลายของผู้คนพลเมืองสู่สังคมยุคปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 1 มิ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :