ชันโรง

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ชันโรง” แมลงขนาดเล็ก เก็บน้ำหวาน และละอองเกสรจากดอกไม้ เป็นอาหาร คล้ายผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน พบได้ทุกภาคในประเทศไทย ชื่อเรียกแตกต่างกันไป สำคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยผสมเกสรของพืชผลทางการเกษตร มีผู้เพาะพันธุ์ วิจัย และเลี้ยงเป็นแมลงเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

ออกอากาศวันที่ 2 มิ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :