รักษ์เต่า

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “รักษ์เต่า ตอน Hero” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยนับวันมีแต่ลดน้อยลง สัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่าทะเล จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์ พระราชทานเกาะมันใน จังหวัดระยอง เป็นศูนย์กลางเต่าทะเล

ออกอากาศวันที่ 5 มิ.ย. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :