โบสถ์พราหมณ์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “โบสถ์พราหมณ์” เสียงสาธยายพระเวทสรรเสริญบูชาพระผู้เป็นเจ้าในพิธีกรรมสำคัญตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ ดังกึกก้องกังวานบนผืนแผ่นดินสยามเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม สั่งสมและสืบทอดมายาวนานทั้งความเชื่อ ประเพณี และศิลปวิทยา บันดาลความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง มีสถานที่ประดิษฐานเทพเจ้าสำคัญภายในเทวสถาน

ออกอากาศวันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :