พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ก่อตั้ง พ.ศ. 2540 เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมอีสานโดยเฉพาะผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง จัดแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ หุ่นจำลอง และอื่นๆ

ออกอากาศวันที่ 15 มิ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :