“รักษ์เต่า”

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “รักษ์เต่า” ตอน “ลมใต้ปีก” “ถ้าจะให้งานอนุรักษ์สำเร็จได้อย่างแท้จริง เราต้องช่วยกันอีกมาก ชาวไทยทุกคนจะต้องเข้าใจว่า การอนุรักษ์ไม่ใช่การไปขัดขวางการพัฒนา  แท้จริงแล้วการพัฒนาระยะยาว จะสำเร็จได้ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง” พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ออกอากาศวันที่ 19 มิ.ย. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :