ลอง ธรรม ดู

หนังสือน่าอ่าน - เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี วัยรุ่นอ่านเพลินได้ประโยชน์มากกับผลงานบันทึกธรรมรูปแบบใหม่ ในหนังสือเรื่อง "ลอง ธรรม ดู" ของ บุรินทร์ ปัณฑุยากร ศิษย์ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ที่นำหัวข้อหลักธรรมะของพระพุทธศาสนา เช่น อัตตา  ตัณหา เวทนา เกิด-ตาย  การปฏิบัติธรรม สติ ความสุข ความทุกข์ ได้น่าสนใจ พร้อมภาพประกอบการเล่าเรื่องชวนติดตาม ลองอ่านดู แล้วจะรู้ว่า "ธรรมะ" ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

ออกอากาศวันที่ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 12:54 น.
Tag :