วิทยาศาสตร์การกีฬา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “วิทยาศาสตร์การกีฬา” นักกีฬาไทยหลายคนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะระดับโลกด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเสริมสร้างสมรรถภาพ การฝึกซ้อม การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ การรับประทานอาหาร ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ ดึงศักยภาพให้ก้าวหน้า ช่วยการกีฬาก้าวไกล

ออกอากาศวันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :