ลายลักษณ์ แห่งความภาคภูมิ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ลายลักษณ์ แห่งความภาคภูมิ” กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้า เป็นกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่  พ.ศ.2515 ปัจจุบันผลงานและชื่อเสียงระดับชาติ

ออกอากาศวันที่ 3 ก.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :