ตึกเก่าโฉมใหม่

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ตึกเก่าโฉมใหม่” สถาปัตยกรรมจีน และโปรตุเกส หรือชิโน-โปรตุกีส แบ่งอาคารเป็นช่วงๆ รับแสงสว่างตามธรรมชาติ อากาศถ่ายเท นิยมมีบ่อน้ำไว้อุปโภคบริโภคในบ้านอย่างน้อยหนึ่งบ่อ โครงสร้างเป็นตึกก่อด้วยอิฐ หรือคอนกรีต มีเฉลียงยื่นออกมา ประตูหน้าต่าง กรุกระจก ตกแต่งลวดลายที่ขอบ พื้นกระเบื้องดินเผา หลังคามุงกระเบื้อง

ออกอากาศวันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :