อัศจรรย์งานกระดาษ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “อัศจรรย์งานกระดาษ” ผลงานจินตนาการสร้างสรรค์ แผ่นกระดาษให้เกิดมิติ รูปทรง และลวดลาย เลียนแบบธรรมชาติ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต พัฒนารูปแบบใหม่ๆ อย่างการซ้อน พับ ตัด ติด ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ทั้งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ออกแบบผลงานสมจริง ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าแก่กับวิทยาการสมัยใหม่ให้ลงตัว

ออกอากาศวันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :