คนรักป่า ป่ารักน้ำ

ร้อยเรื่องเมืองไทย -  “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “คนรักป่า ป่ารักน้ำ” “จำเป็นที่จะพยายามรักษาป่าไม้นั้นไว้ ก็ถูกต้องกับใจที่จะพยายามให้คนที่ไม่ที่ทำกิน ทำกินได้อย่างผาสุก ถ้าเราทำสำเร็จสักราย ก็จะรักษาป่าไม้ทั่วประเทศได้” พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ออกอากาศวันที่ 17 ก.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :