พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช” จัดตั้ง พ.ศ. 2517 บริเวณวัดสวนหลวงตะวันออก ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่รวบรวม และแสดงโบราณวัตถุจากการขุดแต่งโบราณสถาน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต

ออกอากาศวันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :