พระพุทธเมตตา ศรัทธาจากพระราชินี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พระพุทธเมตตา ศรัทธาจากพระราชินี” จากพื้นที่แห้งแล้งในอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนเป็นสวนป่าแห่งพุทธธรรมร่มรื่น ชุ่มเย็น ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแห่งใหม่

ออกอากาศวันที่ 24 ก.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :