หนังสือน่าอ่าน, นิทานเสริมความรู้สำหรับเด็ก 3 เล่ม

หนังสือน่าอ่าน - หากคุณพ่อคุณแม่ อยากให้ลูกน้อยสนใจวิทยาศาสตร์ ความอยากรู้ อยากเห็นของเด็กนี่ล่ะ คือ พื้นฐานที่ดี หนังสือน่าอ่านวันนี้ “นิทานเสริมความรู้สำหรับเด็ก 3 เล่ม” ประกอบด้วย “ใบหลิวผจญภัย” ต้นหลิวต้นเล็กๆ ที่มีประโยชน์มหาศาล

เล่มที่ 2 ซื้อสัตย์อดทนมีอุดมการณ์ หนังสือส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประกาน ผ่านน้ำริน เด็กผู้หญิงขี้สงสัย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

เล่มสุดท้าย “รู้หลักปรัชญาพอเพียง” หนูน้ำรินคนเดิม เล่าเรื่องวิถีการเป็นอยู่อย่างพอพียง ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ออกอากาศวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 12:55 น.