ลิเกวัยแนว

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ลิเกวัยแนว” ซิเกร์ (Zikir) กำเนิดจากการสวดสรรเสริญพระเจ้าของมุสลิม แพร่ผ่านเปอร์เซีย อินเดีย เข้าสู่สยามสอดประสานกับละครรำของไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อเกิดศิลปะการแสดงแบบใหม่ ในนาม ยิเก หรือลิเก

ออกอากาศวันที่ 27 ก.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :