7 ภูวนาถ ราชภักดิ์

หนังสือน่าอ่าน - เป็นหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังมีประวัติศาสตร์น่ารู้ในแต่ละยุคสมัย

ไปเยือนอุทยานราชภักดิ์ครั้งใด พึงระลึกว่า สถาบันกษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจคนไทยอย่างแท้จริง


ออกอากาศวันที่ 27 ก.ค. 2559 เวลา 12:49 น.
Tag :