สยามใหม่

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “สยามใหม่” รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาอำนาจตะวันตกขยายอิทธิพลสู่สยาม พระมหากษัตริย์ทรงดำเนินพระบรมราโชบายอย่างยืดหยุ่นและผ่อนปรน ทรงปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ ทรงพาประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม ได้รับการเรียกขานว่า “สยามใหม่”

ออกอากาศวันที่ 3 ส.ค. 2559 เวลา 15:45 น.