คำสัญญาจากป่าทุ่งทะเล

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “คำสัญญาจากป่าทุ่งทะเล” อดีตทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เน้นใช้คนในพื้นที่เป็นหลัก จึงต้องกลับมาทำหน้าที่แทนพ่อ ดูแลรักษาทุ่งนาป่าเขาและท้องทะเลต่อไป

ออกอากาศวันที่ 7 ส.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :