ปทุมมา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ปทุมมา” ไม้ดอกวงศ์ขิง สกุลขมิ้น พืชพันธุ์เขตเมืองร้อน ออกดอกช่วงฤดูฝนพักตัวในฤดูหนาว ถิ่นกำเนิดแถบเอเชีย จีน อินเดีย พม่า ไทย ลาว มาเลเซีย พบกว่า 70 สายพันธุ์ เฉพาะประเทศไทยมากกว่า 30 สายพันธุ์

ออกอากาศวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :