ไม้รักษ์โลก

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ไม้รักษ์โลก” ประเทศไทยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่า และลดปริมาณขยะด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ลวดลายสีสันตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ออกอากาศวันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :