มารยาทเด็กดี มีแต่คนรัก / หนังสือชุด "แปลกแต่จริง"

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่านวันนี้ มีมาให้นักอ่านรุ่นเยาว์ได้สนุกกับการอ่าน 2 แบบ 2 รสชาติ

เล่มแรก "มารยาทเด็กดี มีแต่คนรัก" รวม 65 เรื่องที่คนญี่ปุ่นใช้ปลูกฝังมารยาทและระเบียบวินัยเด็กๆ พร้อมด้วยเหตุผลดีๆ ที่ควรทำ ซึ่งคนไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างดี อาทิ การเข้าแถวรอคิว ช่วยลดการขัดแย้งได้ เข้านอนเร็วและตื่นเช้าสุขภาพจะแข็งแรง ยังมีอีกหลายเรื่องถ้าเด็กๆ ทำได้จะเป็นที่รักของทุกคนแน่นอน

ต่อมาเป็นหนังสือชุด "แปลกแต่จริง" มี 4 เล่มได้แก่ ร่างกายสุดแปลก, วัฒนธรรมสุดแปลก, สัตว์สุดแปลก และสถานที่สุดแปลก อ่านสนุกได้ความรู้แน่นอน


ออกอากาศวันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา 12:43 น.
Tag :