หนังสือชุด “อาหารดีมีคุณค่า”

หนังสือน่าอ่าน - เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องรู้จักรับประทานอาหารดีๆ ด้วย หนังสือน่าอ่านวันนี้ เป็นชุด “อาหารดีมีคุณค่า” ได้แก่ วิตามินสร้างภูมิคุ้มกัน, เกลือแร่สร้างความสมดุล และไขมันสร้างความอบอุ่น ทั้ง 3 เล่ม เชิญชวนนักอ่านรุ่นเยาว์ให้เห็นความสำคัญของอาหาร 5 หมู่ แหล่งที่มา ประโยชน์ ผ่านรูป และเกมสนุกๆ
หนังสือน่าอ่าน, อาหารดีมีคุณค่า


ออกอากาศวันที่ 5 ส.ค. 2559 เวลา 12:45 น.
Tag :