บ้านยุคใหม่

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “บ้านยุคใหม่” บ้าน คือ ปัจจัยจำเป็นสำหรับชีวิตลำดับ 2 ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระบวนการผลิตวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย นวัตกรรมตอบสนองความต้องการผู้บริโภค สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน

ออกอากาศวันที่ 18 ส.ค. 2559 เวลา 15:45 น.