ทะเล คือ ชีวิต

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ทะเล คือ ชีวิต” โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้การประมงผสมผสาน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไร้มลภาวะ ให้ชาวบ้านปรับใช้พัฒนาอาชีพ และสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

ออกอากาศวันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 07:52 น.