คืนปูสู่ท้องทะเล

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “คืนปูสู่ท้องทะเล” ธนาคารปูตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้นแบบต่อยอดสู่ธนาคารปูแห่งอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเล ให้เพียงพอสำหรับชาวประมงพื้นบ้านได้เลี้ยงชีพต่อไป

ออกอากาศวันที่ 11 ก.ย. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :