สู่ยุคประชาธิปไตย

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “สู่ยุคประชาธิปไตย” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว สืบเนื่องถึงพุทธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อคณะราษฎรยึดอำนาจและขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นประวัติศาสตร์หน้าเก่าของสยามประเทศ

ออกอากาศวันที่ 7 ก.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :