ถนนงามนามราชดำเนิน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ถนนงามนามราชดำเนิน” ราชดำเนินมิใช่แค่ทางผ่านไปใจกลางกรุงเชื่อมระหว่างพระบรมมหาราชวังหัวใจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กับพระราชวังดุสิต สองฟากฝั่งยังอุดมด้วยศิลปกรรมย้อนยุค สะท้อนความหลากหลายของเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :