ศิลป์ ศาสตร์ สู้

กระจกหกด้าน - การเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อป้องกันตัวและต่อสู้สำคัญยิ่งสำหรับมวยไทย บรรพบุรุษแต่โบราณจึงต้องคิดค้นและพัฒนาอวัยวะต่างๆ อาทิ มือ ศอก เท้า เข่า ศีรษะให้เป็นนวอาวุธ หลอมรวมประเพณี ผสานผสมกลมกลืนความเชื่อ จิตวิญญาณ คาถาอาคม ดนตรี วรรณกรรม คุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติต่อๆ กันมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นมรดกไทยสืบไป

ออกอากาศวันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :