พืชผักสัญจร

กระจกหกด้าน -  สิ่งมีชีวิตกำเนิดมายาวนานกว่าสองพันล้านปี วิวัฒนาการเข้ากับสิ่งแวดล้อม ขยายสายพันธุ์ กระจายถิ่นฐานตามสภาพดินฟ้าอากาศ สัตว์ มนุษย์ และนักสำรวจ ปลูกได้ผลดี ได้รับความนิยมแพร่หลาย

ออกอากาศวันที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 15:45 น.