พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป” หอศิลป หรือหอศิลปะเจ้าฟ้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทศิลปะสมัยใหม่ สถานที่ศึกษา จัดแสดง รวบรวม งานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ทั้งไทยประเพณีและร่วมสมัย ปรับปรุงอาคารโรงกษาปณ์เดิมสถาปัตยกรรมตะวันตก สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศวันที่ 29 ก.ย. 2559 เวลา 15:45 น.