สวรรค์บนดอย ปางอุ๋ง1

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “น้ำพระทัยบนดอยสูง (ปางอุ๋ง1)” นักท่องเที่ยวที่ประทับใจในความสวยงามของปางอุ๋ง เดินทางมาพบคนในพื้นที่ ที่อาสาพาไปชมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ชมแปลง, โรงเพาะพันธุ์เกษตรพื้นที่สูง, คอกปศุสัตว์เลี้ยงแกะ และเขียดแลว

ออกอากาศวันที่ 2 ต.ค. 2559 เวลา 07:52 น.