วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้

หนังสือน่าอ่าน - เป็นหนังสือแนววัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่นภาคใต้ ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเล่า บทสวด ปริศนาคำทาย นิทานต่างๆ ซึ่งหลายๆ เรื่องสะท้อนอารมณ์ขันของชาวใต้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ระบบเสียงในภาษาถิ่นใต้ การตัดคำ สร้างคำ เพียงเราเข้าใจภาษาถิ่นก็จะเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ มากขึ้น

ออกอากาศวันที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 12:56 น.
Tag :