มหาราชแห่งชาติไทย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มหาราชแห่งชาติไทย” พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดของชาติไทยหลักและหัวใจของแผ่นดิน ยามบ้านเมืองมีภัยสงครามทรงนำทัพกอบกู้รักษาผืนแผ่นดิน ยามสงบทรงประกอบพระราชกรณียกิจ พระราชพิธี สืบทอดพระศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างคุณธรรมจริยธรรม ยังความสงบผาสุกตามกฎระเบียบของสังคม

ออกอากาศวันที่ 5 ต.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :