ทางสายบุญ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ทางสายบุญ” แม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดโค้งพัดพาตะกอนทับถม เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและเพาะปลูกกำเนิดชุมชนบางกอก สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึงปากคลองบางกอกใหญ่ กระแสแม่น้ำเจ้าพระยาไหลคล่อง และกว้างขวางขึ้นแทนแม่น้ำสายเดิมซึ่งแคบลง เหลือเป็นแค่คลอง 2 ฟาก มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย

ออกอากาศวันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :