เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน อริยสัจ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี” ตอน “อริยสัจ” น.ส.แอน(นิมอล) เดินทางไปถึงประเทศอังกฤษ ฟังธรรมจากพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร และพระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ เรื่อง อริยสัจ 4 อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จึงรู้ว่าความทุกข์ คือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไม่เที่ยง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุแล้วหาทางดับทุกข์

ออกอากาศวันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :