พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง” อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีโบราณวัตถุจากการสำรวจขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและใกล้เคียง ประกอบด้วยกลุ่ม ภาชนะดินเผา เครื่องมือ และสิ่งของเครื่องใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ออกอากาศวันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 15:45 น.