ภูพยัคฆ์ สถานีพัฒนาอาชีพ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ภูพยัคฆ์ สถานีพัฒนาอาชีพ” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้พัฒนาการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว แทนการปลูกฝิ่นผิดกฎหมายของชาวเขา โดยเน้นการสร้างรายได้จากการปลูกมัลเบอร์รี่และกาแฟ

ออกอากาศวันที่ 6 พ.ย. 2559 เวลา 07:52 น.