ธนาคารสีเขียว

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ธนาคารสีเขียว” กุ้งนาง หนันตี๊ ชาวไทยใหญ่วัย 40 ปีที่เคยรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่พอใช้ จนได้มาทำงานในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 และเข้าร่วมโครงการธนาคารอาหารชุมชนแห่งแรก ได้รับพระราชทานที่ดิน 1 ไร่ หลังจาก 3 ปี จึงประสบความสำเร็จ รางวัลเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2549 ปัจจุบันกำลังเรียนต่อ กศน.

ออกอากาศวันที่ 23 ต.ค. 2559 เวลา 07:52 น.