สงบกลางกรุง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “สงบกลางกรุง” กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางของประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและสาธารณูปโภคสมบูรณ์ ส่งผลให้สภาพสังคมเร่งรีบ ท่ามกลางความวุ่นวาย มีสถานที่พักพิงทางจิตใจสำหรับแสวงหาความสงบกลางกรุง มีกิจกรรมให้เข้าร่วม เน้นปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ออกอากาศวันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.