พิพิธภัณฑ์แห่งพระนคร

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “พิพิธภัณฑ์แห่งพระนคร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สถานที่จัดแสดงมรดกของชาติสำคัญที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งเดิมคือ “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือวังหน้า ประกอบด้วยพระที่นั่ง พระตำหนัก อาคารสถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหน้าและอาคารจัดแสดงรวบรวมมรดกอารยธรรมไทย

ออกอากาศวันที่ 16 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.