วัด

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “วัด” สมัยพุทธกาล ครั้งที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังดำรงพระชนม์ชีพ พระภิกษุสงฆ์สาวกจะรวมกันอยู่ประจำก็ในพรรษาหรือหน้าฝน วัดแรกในพระพุทธศาสนา คือวัดเชตวันมหาวิหาร กำเนิดโดยอนาถะบิณฑิกะเศรษฐี ซื้อที่ดินถวายพระพุทธองค์ หากก็เป็นเพียงที่พักชั่วคราวสิ้นพระพุทธองค์แล้วจึงได้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ออกอากาศวันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag : วัด